food, products or place Zip code or address

Nieuws

Kroonbede 2014

Hilversum/Den Haag – Gebed voor het werk van de overheid staat dinsdag 9 september centraal tijdens de jaarlijkse Kroonbede in de Kloosterkerk in Den Haag. Zendtijd voor Kerken maakt er opnamen van en zendt deze uit aan de vooravond vanRead more

Seminar: Kerk, vrijwilligerswerk en kerkelijke huisvesting

Graag nodigen wij u uit voor het seminar ‘Kerk, vrijwilligerswerk en kerkelijke huisvesting’ van zaterdag 28 juni 2014. Wees vrij om deze uitnodiging naar andere geïnteresseerden door te sturen. U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden voor dezeRead more

Parkpop 2014

Zondag 29 juni a.s. van 12:00-21.00 uur dan staan we weer met 2 stands op het markt-terrein op Parkpop. De kerken in Den Haag hebben weer de mogelijkheid om mensen te ontmoeten en te vertellen over het leven met God.Read more

Haags gebedsnetwerk om te bidden voor de Hooggeplaatsten

De contactpersonen/coördinatoren van het Rijksgebed, Justice House of Prayer/24-7Gebed en het comité Kroonbede hebben het verlangen ontvangen om een Haags gebedsnetwerk te starten om in eenheid te bidden voor de Hooggeplaatsten. Het gaat om het parlement, het koningshuis, het kabinet, gerechtsdienaren, de (top)ambtenaren,Read more

Stilteplekken in Den Haag

Verschillende (kerkelijke) organisaties in Den Haag gaan zich inspannen voor stilteplekken in de stad. Het motto daarbij is: ‘De taal die God het beste verstaat is de stille taal van liefde’ (Johannes van het Kruis). Wie stilte zoekt, kanRead more

shared on wplocker.com