Selecteer een pagina

Het huidige liedboek verscheen in 1973. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet komen, maar deze zijn niet van elkaar te scheiden. Toch is het belangrijk om ze te onderscheiden:

– vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;
– verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;
– verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.

Bestel het nieuwe liedboek op: www.ichthusboekhandel.nl

Privacy Preference Center