Selecteer een pagina

Het bestuur van de Rooms Katholieke H. Bonifatiusparochie in Rijswijk/Den Haag heeft besloten twee kerken in Den Haag te sluiten. De H. Gerardus Majellakerk in het Laakkwartier zal op 10 januari 2010 aan de eredienst worden onttrokken en de H. Jeroenkerk in Spoorwijk op 24 januari 2010. Het besluit is inmiddels door de bisschop van Rotterdam met een decreet bekrachtigd.

Het parochiebestuur heeft dit moeilijke besluit moeten nemen i.v.m. met het teruglopend aantal kerk- en voorgangers. Onlangs is een van de pastores benoemd in Oegstgeest en Katwijk. Hij zal vanwege het priestertekort niet worden vervangen. Na de sluiting beschikt de H. Bonifatiusparochie nog over twee kerkgebouwen, de H. Bonifatiuskerk in Oud Rijswijk en de H. Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk Steenvoorde. De laatstgenoemde kerk wordt thans verbouwd en zal in het voorjaar van 2010 weer in gebruik worden genomen.

De sluiting van de twee Haagse kerken betekent overigens niet dat de zielzorg voor deze kerkgangers ook verdwijnt. Zij blijven deel uitmaken van de gemeenschap van de H. Bonifatiusparochie. Deze parochianen kunnen naar de twee kerken in Rijswijk en indien gewenst zal er voor vervoer worden gezorgd. Ook kunnen zij blijven rekenen op de geestelijke ondersteuning van de pastores.

De oorspronkelijke Gerardus Majellakerk werd in 1924 opgericht en in 1982 afgebroken. Twee jaar lang hebben de parochianen onderdak gekregen bij de protestantse Andreaskerk in de Deimanstraat. In 1984 beschikte de parochianen weer over een eigen kerkzaal in Verzorgingshuis Wenkebach. De oorspronkelijke Jeroenkerk dateert uit 1928. Ook deze kerk viel onder de slopershamer. De parochianen vonden in 1991 een nieuw onderkomen in het voormalig kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Rosseelsstraat.

Privacy Preference Center