Selecteer een pagina

Week van Gebed 15 – 22 januari 2011
Thema: Trouw & Toegewijd
Programma in Den Haag

zaterdag 15 januari

Vrije Evangelische Gemeente, Zoutkeetsingel 112 (19.30 – 20.30 uur)

Openingsavond

zondag 16 januari

Aandacht voor de Week van Gebed in de erediensten van diverse kerken en gemeenten.
Church of the Nations, Gaffelstraat 83, Scheveningen (10.30 – 11.00 uur)
Vrije Evangelische Gemeente, Zoutkeetsingel 112 (19.30 – 20.30 uur)
Gebouw Vergadering van Gelovigen, Dunne Bierkade 16 (19.30 – 20.30 uur)

Thema: Trouw en Toegewijd (Handelingen 2 : 42)
Lezen: Handelingen 2 : 41 – 47
Gebedspunten:
– Dank God voor de vrijheid en mogelijkheden die wij hebben in ons land om God te dienen en van Hem te getuigen.
– Toewijding: Bid voor moed en de wil om God te volgen en dagelijks tijd te nemen om bij Hem te zijn.
– Voorbede: Bid voor vrede in Jeruzalem en het Midden-Oosten: voor vrijheid en veiligheid van Joden, Palestijnen en Arabieren; en voor bescherming van Messiasbelijdende kerken in Israël.

maandag 17 januari

Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1, middaggebed (12.30 – 13.00 uur)
Pinkstergemeente Eliëzer, Brouwersgracht 2d (19.00 – 20.00 uur)
Vrije Evangelische Gemeente, Zoutkeetsingel 112 (19.30 – 20.30 uur)
Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627(ingang Klimopstraat 92A) (19.30 – 20.30 uur)
Cypreskerk, Raaphorstlaan 206 (19.30 – 20.30)

Thema: Vele leden, één lichaam (1 Korinthiërs 12 : 12)
Lezen: 1 Korinthiërs 12 : 12 – 27)
Gebedspunten:
– Dank God voor de gemeenteleden (‘lichaamsdelen’) die Hij ons aan elkaar gegeven heeft.
– Toewijding: Bid in stilte voor de personen in je gemeente en op je werk waar je moeite mee hebt. Vraag God om hen door Zijn ogen te leren zien en zegen hen (vergelijk Lukas 6 : 27 – 28).
– Voorbede: Bid voor onze vervolgde geloofsbroeders en -zusters: zij zijn mede-‘ranken’ en ‘lichaamsdelen’ die onze gebeden en betrokkenheid hard nodig hebben!

dinsdag 18 januari

Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1, middaggebed (12.30 – 13.00 uur)
Waalse Kerk, Noordeinde 25, Residentie Pauzedienst (12.30 – 13.10uur)
Kerkruimte in de gevangenis, Pompstationsweg 32 (besloten samenkomst)
Pinkstergemeente Eliëzer, Brouwersgracht 2d (19.00 – 20.00 uur)
Ev. Gemeente De Christengemeenschap, Veenkade 48 (19.45 – 20.30 uur)

Thema: Als toegewijde leerlingen (Psalm 119 : 105)
Lezen: Psalm 119 : 105 – 112
Gebedspunten:
– Dank God voor Zijn woord en voor de voorgangers en onderwijzers die Hij ons gegeven heeft.
– Toewijding: Vraag God om licht en inzicht in jouw levensweg; hoe/waar leidt Hij jou?
– Voorbede: Bid voor jonge mensen, kinderen en gezinnen in jouw omgeving; voor Gods bescherming en voor aanstekelijke voorbeelden (‘rolmodellen’) die van Hem getuigen.

woensdag 19 januari

Gebouw Vergadering van Gelovigen, Dunne Bierkade 16 (ochtendgebed) 06.30 – 07.30 uur
Kerk van Slavisch-Byzantijnse ritus, Eisenhouwerlaan 120 (urendienst en Typica) 10.00 – … uur
Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1 (Eucharistieviering) 12.30 – ……. uur)
Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627 (ingang Klimopstraat 92A) 10.00 – 11.30 uur
Evangelisch Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7 – 9 (wekelijks City Kwartier) 12.00 – 13.30 uur
Haagse Gemeenschap van Kerken, Kerk H.Jacobus, Parkstraat 65A (19.30 – 20.00 uur)
Pinkstergemeente Eliëzer, Brouwersgracht 2d 19.00 – 20.00 uur

Thema: Delen maakt eén (Handelingen 4 : 33)
Lezen: Handelingen 4 : 32 – 37
Gebedspunten:
– Dank God voor Zijn onpeilbare en altijd overvloedige genade! Dat wij dit mogen ontvangen met een vrolijk hart, om in dankbaarheid te delen met iedereen die God op onze weg brengt.
– Toewijding: Laten we groeien in het besef dat we nooit alleen gever of ontvanger zijn. Bid om het inzicht en de gevoeligheid van God wanneer het moment is om te geven en/of om te ontvangen.
– Voorbede: Bid voor mensen die armoede lijden, ver weg en dichtbij: mensen met verborgen armoede bij jou in de straat.

donderdag 20 januari

Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1 (middaggebed) 12.30 – 13.00 uur
Vrije Evangelische Gemeente, Zoutkeetsingel 112 (19.30 – 20.30 uur)
Pinkstergemeente Eliëzer, Brouwersgracht 2d (19.00 – 20.00 uur)

Thema: Teken van hoop en verlossing (1 Korinthiërs 11 : 24)
Lezen: 1 Korinthiërs 11 : 17 – 18; 23 – 26.
Gebedspunten:
– Dank God voor Jezus’ lijden en sterven, voor jou en voor mij.
– Toewijding: Bid God om open ogen en oren, om werkelijk te begrijpen wat Jezus voor ons deed en een open hart om vanuit die eenheid en dankbaarheid te leven.
– Voorbede: Bid voor mensen die een taak bekleden in bestuur en dienstverlening in onze samenleving: politici, politieagenten, ambtenaren, hulpverleners. Bid hen Gods wijsheid en zegen toe.

vrijdag 21 januari

Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1 (middaggebed) 12.30 – 13.00 uur
Vrije Evangelische Gemeente, Zoutkeetsingel 112 (19.30 – 20.30 uur)
Christengemeente De Schuilplaats, Boomsluiterskade 353a 19.30 – 20.30 uur
Pinkstergemeente Eliëzer, Brouwersgracht 2d (19.00 – 20.00 uur)

Thema: Toegerust in gebed (Mattheüs 6 : 10)
Lezen: Mattheüs 6 : 5 – 15)
Gebedspunten:
– Dank God voor Zijn Koningschap en Zijn liefde waarin iedereen kan zien wat Zijn Koninkrijk inhoudt.
– Toewijding: Bid dat het besef en de kracht van Gods Koninkrijk mag doorwerken in alle aspecten van jouw leven.
– Voorbede: Bid voor de zendingswerkers en Bijbelvertalers die zich inzetten voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk op verre plaatsen en voor missionaire projecten en de Alphacursussen in onze stad.

zaterdag 22 januari

Vrije Evangelische Gemeente, Zoutkeetsingel 112 (19.30 – 20.30 uur)

Slotbijeenkomst

Thema: Leven(d) vanuit geloof (Romeinen 6 : 11)
Lezen: Romeinen 6 : 3 – 11
Gebedspunten:
– Dank God voor het nieuwe leven dat begonnen is met de opstanding van Jezus en vandaag nog steeds mensen verandert en levend maakt.
– Toewijding: Bid dat kerken en christenen te midden van tegenslagen en tegenwind niet moedeloos worden, maar stevig staande zullen blijven in en door Jezus’ opstandingskracht!
– Voorbede: Benoem je concrete werksituatie en bid voor de diverse beroepsgroepen. Bid dat ieder een helder licht mag zijn.

(voor meer informatie: Aart Fraanje tel. 070 – 3853076 Email: ahfraanje@solcon.nl)

Privacy Preference Center