Selecteer een pagina

Op zondag 5 juli wordt in de Prinses Julianakerk een feestelijke kerkdienst gehouden ter gelegenheid van het samengaan van de kerkelijke gemeenten van de Pniëlkerk (Geref), Thabor en Duindorp (Ned. Herv.). Als teken van de onderlinge verbondheid wordt tijdens de dienst de kanselbijbel van de Pniëlkerk de kerk binnengedragen.

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het Hervormd Kerkkoor Scheveningen, de Christelijke Mannengroep “Ons Centrum” en de kinderen van de kinderkerk “De Ark”. De liturgie wordt verzorgd door ds. A. S. Rienstra en de verkondiging door de wijkpredikant ds. F. J. van Harten.

Privacy Preference Center