Selecteer een pagina

Heeft u even?
Zaterdag 11 december 2010 om 13.00 uur op het Plein in Den Haag, tegenover de
ingang van de Tweede Kamer.
Een stille tocht om te herdenken en om aandacht te vragen voor het ongeboren leven
dat ongewenst is, de moeder voor ogenschijnlijk onoverkoombare problemen stelt
en dat daarom grote kans heeft om gedood te worden in de baarmoeder, die juist de
meest veilige plaats zou moeten zijn.
Waarom? Omdat we elkaar wijs hebben gemaakt dat dat het recht is van de vrouw.

Waarom zou u/jij komen?
De achterliggende jaren is gebleken dat broeder Dorenbos van de stichting Schreeuw om Leven met slechts een aantal honderden mede-christenen deze Mars loopt.
Waar zijn die anderen?
Waar zijn al die christenen, die op zondag in de kerk zitten?
Waarom komen we niet om in stilte te getuigen?
Laten we als christenen onze gezamenlijke zonden belijden; Nederland moet terug naar Gods heilzame geboden.
Als elke kerkelijke gemeente in Nederland nu eens afgevaardigden naar Den Haag zou sturen, wat zal dat al betekenisvol zijn.

Het heeft wel degelijk zin!
– Door het werk van Schreeuw om Leven besluiten meisjes en vrouwen af te zien van een abortus.
– De duivel is juist actief als er tegenstand tegen de abortus komt; het is dan ook een geestelijke strijd.

Welkom om te getuigen!
In stilte. Ja, in stilte door de stad met bordjes: Stop abortus nu!
Niemand hoeft iets te zeggen: Getuig, desnoods (als het niet anders kan) met woorden.

Broeder Jacques Brunt zal ook hopen te spreken op Het Plein.
Zie ook www.marsvoorhetleven.nl | www.schreeuwomleven.nl

Privacy Preference Center