Selecteer een pagina

De sloop van de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan vordert gestaag. Het hoofdgebouw is inmiddels bezweken onder de slopershamer, een grote berg puin wacht om te worden afgevoerd. De bijgebouwen bijven gedeeltelijk staan, maar zullen worden gerenoveerd. Op de plaats van de kerk zal een nieuw gebouw voor de erediensten worden gebouwd.

De sloop en bouw hebben enige vertraging opgelopen door problemen met de vergunningen. Het Apostolisch Genootschap heeft voor de diensten tijdelijk onderdak bij de zorg- en verpleegcentrum Florence.

Sloop kerk Apostolisch Genootschap

 

Privacy Preference Center